سرطان 21, 1403 13:14 Asia/kabul

دراین قسمت بانو بربری درباره علت های پیدایش این بیماری و راه های پیشگیری و درمان سنگ گرده, معلومات بسیار خوبی را برایتان ارایه کردند.

تگ