شبکه تلویزیونی سحر افغانستان به عنوان شبکه ای عمومی، ذائقه‌های مختلف خانوادگی را با تولید، تأمین و پخش برنامه‌های متنوع تأمین خواهد کرد.

این شبکه، در کنار این برنامه‌ها، برنامه‌های خبری داخلی و بین‌المللی را نیز پوشش می‌دهد.

تلویزیون سحر افغانستان علاوه بر پخش اخبار و برنامه‌های سیاسی تحلیلی و گفتگو محور، تولید و پخش قالب‌های مختلف برنامه سازی تلویزیونی در موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و معارف را نیز در ترکیب بندی ساختار و محتوای برنامه‌های خود رعایت می‌کند.

از آنجا که آگاهی و بصیرت عامل مهمی در بیداری ملت ها به ویژه کشورهای اسلامی است بنابراین رسانه يكي از مهمترین ابزارهاي گسترش آن به شمار می رود.

شبکه تلویزیونی سحر افغانستان با توجه به مصالح امت اسلامی و باورهای ایمانی وظیفه خود می داند که با رويكرد مردمی، واقعيت‌هاي اجتماعي را رصد کند، نقد اصولي و البته سازنده را به عنوان عنصر زاينده يك جامعه پويا دنبال کند و برای منافع منطقه ای و مردمی کشور مسلمان افغانستان و ایران تلاش کند.

پيشرفت و اتحاد به ویژه در افغانستان در گرو وحدت و يكپارچگي، عدالت و خردورزي است و تلویزیون سحر افغانستان امیددوار است تا بتواند با اتکال به قدرت لایزال الهی در راه گسترش آن گام بردارد.

تلویزیون سحر افغانستان، ارتقای آگاهی در عرصه مختلف را رسالت اصلی خود می داند بنابراین اخبار و برنامه ها را با رعایت انصاف، امانت داری بدون افراط و تفریط برای آگاهی بخشی و ایجاد اعتماد به ویژه بین رسانه و مخاطب دنبال خواهد کرد.