حمل 06, 1402 19:24 Asia/Kabul

قابل توجه بیننده های عزیزی که نشرات سحر افغانستان را از طریق ماهواره می بینند.

نشرات تلویزیون سحر افغانستان را می توانید روی ماهواره های ترکمنعالم بر مدار یاهست و ماهواره بدر5 بیننده باشین.

تازه ترین خبرها و رویدادهای افغانستان را اینجا بخوانید
برنامه های ما در ماهواره ترکمن عالم فرکانس 11204 هوریزونتالو در ماهواره بدر 5 فرکانس 12284 ورتیکالو فرکانس 12265 هوریزونتال قابل دسترسی است.همچنین مشاهده نشرات به شکل لایو از طریق وب سایت به ادرس: Af.sahartv.ir/live