عقرب 22, 1402 19:04 Asia/Kabul

مسئولان در جمعیت هلال احمر افغانی از استقرار تیم های خدمات رسانی صحی در گذرگاه مرزی تورخم خبر داده اند. به گفته آنان مهاجران پس از اسکان موقت و دریافت خدمات مورد نیاز به مکان های اصلی شان منتقل خواهند شد.

تگ