آغاز پخش برنامه آموزشی مکتب خانه از تلوزیون سحر افغانستان

آغاز پخش برنامه آموزشی مکتب خانه از تلوزیون سحر افغانستان

این برنامه‌ی آموزشی برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل،چهار مضمون اساسی ریاضی،فزیک،بیولوژی و کیمیای صنوف هفتم،هشتم و نهم را با استفاده از اساتید لایق آموزش می دهد. همکارم محمدعباس سجادی گزارشی از مراحل ساخت این برنامه آماده کرده که باهم میبنیم گزارش از: محمد عباس سجادی

افزایش بازداشت افغان های مقیم در پاکستان

افزایش بازداشت افغان های مقیم در پاکستان

دادگاه اسلام آباد بازداشت پناهجویان داوطلب در کمیشنری سازمان ملل را غیر قانونی اعلام کرد

ادامه بی خبری هند از وضعیت مهتاب نورد پراگیان

ادامه بی خبری هند از وضعیت مهتاب نورد پراگیان

این مهتاب نورد که ماه پیش تحقیقات خود در قطب جنوبی ماه را آغاز کرده بود با آغاز شب در کره ماه، ارتباطش با زمین قطع شده است