کمیسیون حقوق بشر افغانستان بار دیگر فعال می‌شود

کمیسیون حقوق بشر افغانستان بار دیگر فعال می‌شود

کمیسیون حقوق بشر افغانستان که پس از تغییر حکومت در این کشور با مشکل روبرو شده بود، در بیانیه ای گفته است که با شیوه جدیدی دوباره کارش را آغاز خواهد کرد.

جامعه بین المللی به تعهد خود برای کمک به اتباع خارجی در ایران کمک کند

جامعه بین المللی به تعهد خود برای کمک به اتباع خارجی در ایران کمک کند

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با اشاره به حضور چند میلیون مهاجر در این کشور تاکید کرد که جامعه بین المللی به تعهد خود برای کمک به اتباع خارجی در ایران کمک کند

جهان

گفتگوی نمایندگان ویژه روسیه و ازبکستان درباره افغانستان

گفتگوی نمایندگان ویژه روسیه و ازبکستان درباره افغانستان

نمایندگان ویژه روسیه و ازبکستان در امور افغانستان درباره تلاش‌ها برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور گفتگو کردند.