ثور 23, 1402 14:32 Asia/Kabul
  • میوه های افغانستان

افغانستان یک کشور زراعتی است و دارای انواه میوه‌های تازه و خشک با کیفیت است. این میوه‌ها که اکثر آن به کشورهای همسایه و خارجی صادر می‌شود، یکی از بهترین منابع درآمد کشاورزان و بازرگانان این کشور محسوب می‌شود.

عکسهای ارسالی مخاطبین از افغانستان زیبا

تگ