سنبله 28, 1402 18:53 Asia/Kabul
  • لار دې قدمونو ته روښانه کېږي

ژباړه: منتشر شاهي

یاد کتاب د مولانا جلال الدين محمد بلخي رح له شعرونو څخه د ژوند يوويشت استخراج شوې قاعدې دي. چې مشهور ترکي لیکوال هاکان منګوچ د یوه اثر په ګاڼه تدوین کړې، چې پښتو ژبې ته ښاغلي منتشر شاهي ژباړلی او اکسوس کتابپلورنځي چاپ او خپور کړی دی.

کتاب د ۲۱ قاعدو په چوکاټ کې د مولانا قوانین تشریح کوي چې د اوسنۍ پېړۍ انسان ته د فکر، پوهې او روحاني روزنې لپاره ارزښتمن درسونه وړاندې کوي.