جوزا 06, 1403 16:31 Asia/Kabul

در عین حال اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس شنبه شب در سخنانی با بیان اینکه ما نیازی به مذاکره جدید نداریم و جنبش حماس پاسخ خود را به طرح پیشنهادی واسطه های ارائه داده تاکید کرده که رژیم صهیونیستی برای مذاکره جدی نیست.

تگ