سرطان 15, 1402 14:03 Asia/Kabul
  • فصل برداشت محصول در کندز

کندز، قندز یا کهندژ یکی از ولایات کلیدی است که به نام سرزمین قطغن نیز یاد می شود و در شمال شرق افغانستان واقع شده. ولایت کندز با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد که دریای آمو، کندز را از این کشور جدا میسازد. کندز به دلیل آب فراوانی که دارد باشندگان آن مشغول کارهای کشاورزی اند. با هم تصاویری از برداشت محصول را میبینیم

تگ