دلو 24, 1402 13:36 Asia/Kabul

شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست امروز به جنوب نابلس یورش برده و با حمایت نظامیان صهیونیست، به خانه های مردم حمله ور شده و موترهای آنها را به آتش کشیدند.

تگ