جوزا 23, 1403 18:08 Asia/Kabul

نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و صنایع دستی از سوی سازمان جهانی کار و با هدف حمایت از تولیدات داخلی در شهرمزارشریف گشایش یافت. از یکصد و سی غرفه این نمایشگاه، هشتاد غرفه آن به تولیدات زنان کار آفرین اختصاص یافته است. گزارشی از محمد فردین نوروزی.

تگ