دلو 14, 1402 11:53 Asia/Kabul

شاید در بین اطرافیان خود شخصی را دیده باشید که در یک رابطه عاطفی قرار دارد که از وی سواستفاده میشود. چرا این قسم افراد این نوع روابط را رها نمیکنند؟ آیا ترک این رابطه ها امکان پذیر است؟ چه آسیب هایی ممکن است به شخص وارد شود؟ در این پادکست بشنوید.

تگ