دلو 18, 1402 13:20 Asia/Kabul

بی‌انگیزه‌شدن اتفاقی کاملا طبیعی است. واکنشتان به این بی‌انگیزگی هم اهمیت بسیار زیادی دارد. در این پادکست درباره اینکه چطور باانگیزه باشیم گفته ایم.

تگ