دلو 05, 1402 12:22 Asia/Kabul

احساس ارزشمندی برآمده از ارزشی است که خودتان به خودتان می‌دهید. همین که وجود دارید، به‌اندازه کافی ارزشمند است. اما چطور ارزش خودمان را تشخیص دهیم؟

تگ