جدی 02, 1401 14:17 Asia/Kabul

در ویژه برنامه شب چله تلویزیون سحر افغانستان دعوت کردیم از معلمی که در مکتب خودگردان برای هموطنانش آموزش میدهد و از تجربیات این مسیر برای بیننده ها میگوید . بانو زهرا هاشمی معلم مکتب معرفت به همراه شاگرد فعالش بانو هدیه براتی در شب چله تلویزیون سحر 1401/09/30

تگ