جدی 02, 1401 14:06 Asia/Kabul

در ویژه برنامه شب چله تلویزیون سحر دعوت کردیم از یک شاعر و فعال فرهنگی حوزه مهاجرین جناب آقای شوکت علی محمدی شاری که هم از فعالیت هایشان گفتند و هم برای بیننده ها شعرخوانی کردند. 1401/09/30

تگ