دلو 30, 1401 14:46 Asia/Kabul

فلم های اتاقک گلی، هفت بهارنارنج، کت چرمی ، یادگارجنوب فلم هایی بودند که در جشنواره مورد استقبال عموم قرار گرفتند.

تگ