سنبله 30, 1401 14:31 Asia/Kabul
  • بهترین روش های درمان خانگی کبد چرب

بهترین روش درمان کبدچرب، داشتن سبک زندگی سالم است . ✅کاهش وزن ✅ازمصرف غذاهایی که قنداضافی دارند بپرهیزید ✅به طورمنظم ورزش کنید ✅تشویش واظطراب هاراکمتر کنید ✅ استفاده از داروهای شیمیایی را کنترل ومحدودسازی کنید ✅سیگارو دخانیات مصرف نکنید

تگ