بخش‌های خبری

 • خبرشامگاهی 1401/05/13

  خبرشامگاهی 1401/05/13

  اسد 14, 1401 11:07

  خبر شامگاهی 13اسد از تلویزیون سحر افغانستان

 • خبر نیمروزی 1401/05/13

  خبر نیمروزی 1401/05/13

  اسد 13, 1401 16:01

  خبر نیمروزی از تلویزیون سحر افغانستان

 • خبر صبحگاهی 1401/05/13

  خبر صبحگاهی 1401/05/13

  اسد 13, 1401 13:02

  خبر صبحگاهی از تلویزیون سحر افغانستان واکنش طالبان به سفر نانسی پلوسی به تایوان

 • خبر شامگاهی 1401/05/12

  خبر شامگاهی 1401/05/12

  اسد 13, 1401 10:30

  خبر شامگاهی 12 اسد از تلویزیون سحر افغانستان واکنش چین به سفر رییس کنگره آمریکا به تایوان

 • خبر نیمروزی 1401/05/12

  خبر نیمروزی 1401/05/12

  اسد 12, 1401 16:45

  خبر نیمروزی از تلویزیون سحر افغانستان

 • خبر صبحگاهی 1401/05/12

  خبر صبحگاهی 1401/05/12

  اسد 12, 1401 11:44

  صعود تیم بست ساتونکی به فاینل لیگ شپیگیزه

 • خبر شامگاهی 1401/05/11

  خبر شامگاهی 1401/05/11

  اسد 12, 1401 08:37

  خبر شامگاهی سه شنبه 11 اسد از تلویزیون سحر افغانستان

 • خبر صبحگاهی 1401/05/11

  خبر صبحگاهی 1401/05/11

  اسد 11, 1401 13:05

  خبر صبحگاهی 11 اسد از تلویزیون سحر افغانستان از سرگیری روند صدور ویزای چین برای شهروندان افغانستان گزارش عملکرد سالانه وزارت اقتصاد دولت طالبان کسب مدال نقره تکواندو کار افغانستان در مسابقات آسیایی

 • خبر نیمروزی 1401/05/10

  خبر نیمروزی 1401/05/10

  اسد 11, 1401 10:31

  خبر نیمروزی 10اسد از تلویزیون سحر افغانستان