قوس 15, 1401 18:28 Asia/Kabul

سفارت جاپان در کابل گفته که این کشور یکصدو شش اعشاریه هفت میلیون دالر به افغانستان کمک می کند. این کمک قرار است در اجرای پروژه های بشردوستانه و تامین نیازهای اولیه بشری شهروندان به مصرف برسد.سفارت جاپان در توییتر خود گفته که این پروژه ها توسط نهادهای ملل متحد، سازمان های بین المللی و موسسات غیردولتی به هدف بهبود معیشت از راه های مختلف اجرا خواهد شد. 1401/9/15

تگ