قوس 15, 1401 18:06 Asia/Kabul

بنیاد حفاظت از کودکان در گزارشی از وضعیت دانش آموزان دختر در افغانستان پس از قدرت گیری طالبان در کشور منتشر کرده است. در گزارش این سازمان آمده که دختران دانش آموز پس از یکسال محرومیت از مکتب، امید به آینده را از دست داده و برخلاف میلشان به کودکان کار تبدیل شده اند. به گفته این نهاد در حال حاضر صدها دختر به جای تحصیل، به کار در مزارع و خانه های دیگران، قالین بافی و چوپانی مشغول شده اند. 1401/9/15

تگ