قوس 04, 1401 09:07 Asia/Kabul

دو جوان در یک منطقه دورافتاده و جنگ زده در ولایت قندهار مکانی برای اموزش کودکان مهیا کردند. در این مکان دهها کودک مشغول به تحصیل هستند

تگ