قوس 04, 1401 08:59 Asia/Kabul

خیران ایرانی به صدها خانواده بی بضاعت شهر کابل مواد سوختی کمک کردند. شهروندان کابل میگویند قدردان این اقدام انسان دوستانه هستند

تگ