قوس 04, 1401 08:49 Asia/Kabul

بیست و هفتمین نشست تغییرات اقلیمی در مصر در حالی به پایان رسید که از افغانستان تنها یک فعال محیط زیست حضور داشت این در حالی است که افغانستان اسیب پذیرترین کشور در باربر تغییرات اقلیمی به شمار می اید

تگ