قوس 04, 1401 08:42 Asia/Kabul

مولوی عبدالرحمان راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با نشر یک پیام از مهاجران افغان خواست در تظاهرات دیگر کشورها شرکت نکنند

تگ