جدی 25, 1400 09:20 Asia/Kabul

تلاش برای ازادسازی پولهای افغانستان، ادامه اعتراضات در فاریاب، رایرنی های اقتصادی در عشق اباد

تگ