جدی 24, 1400 12:18 Asia/Kabul

امنیت در افغانستان، افول دموکراسی در امریکا، خروج نیروهای حافظ صلح از قزاقستان،

تگ