سنبله 31, 1401 15:08 Asia/Kabul

طالبان میگویند: اپلیکیشن تیک تاک به دلیل نشر ویدیوهای غیر اسلامی و ترویج خشونت در افغانستان ممنوع خواهد شد

تگ