سنبله 31, 1401 11:49 Asia/Kabul

بازسازی ایستگاه راه آهن روزنک در هرات آغاز شد. این پروژه ملی بزودی به بهره برداری خواهد رسید

تگ