سنبله 31, 1401 11:46 Asia/Kabul

سرپرست دفتر یوناما در کابل اعلام کرد: افغانستان نباید تبدیل به کشوری شود که صدای خبرنگاران را خاموش کند

تگ