سنبله 31, 1401 11:28 Asia/Kabul

ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در سازمان ملل اعلام کرد: امریکا منافع خود را با هزینه کردن از دیگر کشورها تامین میکند

تگ