سنبله 31, 1401 11:05 Asia/Kabul

هفتاد و هفتمین نشست سازمان ملل در حالی برگزار شد که از حکومت سرپرست فعلی نماینده ای در این نشست حضور نداشت

تگ