سنبله 30, 1401 19:22 Asia/Kabul

بانک مرکزی در اعلامیه ای از بانک ها، شرکت های صرافی و نهاد های خدمات پولی خواسته تا در چارچوب قانون درین داوطلبی شرکت کنند

تگ