سنبله 30, 1401 18:50 Asia/Kabul

انتونیو گوتریش در گفتگو با وزیر خارجه ازبکستان از همکاری سازمان ملل متحد برای ساخت خط آهن ترمز خبر داد

تگ