سنبله 30, 1401 19:11 Asia/Kabul

مسئولان شهرداری هرات از آیدی بیش از یک میلیارد افغانی و طراحی بیش از 250 پروژه سازندگی در یک سال گذشته را عنوان کرد خبر صبح 29 سنبله

تگ