سرطان 15, 1401 11:35 Asia/Kabul

خبر صبحگاهی از تلویزیون سحر افغانستان هشدار هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب سفر وزیر دفاع طالبان به قطر تاکید کرزی بر به رسمیت شناختن طالبان آغاز هفته سوم لیگ والیبال ملت ها

تگ