سرطان 15, 1401 08:44 Asia/Kabul

خبرصبحگاهی 14 سرطان از تلویزیون سحر افغانستان دیدارامیرخان متقی با سفیر آلمان برای افغانستان از دست رفتن فرصت به رسمیت شناختن طالبان افزایش تولید و صادرات زعفران در هرات تیر اندازی در جریان مراسم جشن استقلال در آمریکا

تگ