سرطان 01, 1401 13:52 Asia/Kabul

خبر صبحگاهی 1 سرطان از تلویزیون سحر افغانستان ایجاد زمینه ی کار برای هزاران تن از سوی برنامه غذایی جهان تعهد طالبان برای تامین حقابه ایران از دریای هلمند زمین لرزه ی شدید در جنوب شرق افغانستان تلفات و خسارات ناشی از سیلاب های اخیر در افغانستان

در یوتیوب ببینید

تگ