ثور 31, 1401 07:29 Asia/Kabul

اغاز به کار کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای، ممنوعیت صادرات گندم افغانستان به خارج از کشور، ایجاد قطعه امنیتی برای محافظت از اماکن تاریخی

در یوتیوب ببینید

تگ