ثور 31, 1401 07:22 Asia/Kabul

نشست رهبران سیاسی ضد طالبان، ساخت نماد قدس در قلب کابل

تگ