ثور 24, 1401 12:02 Asia/Kabul

استخراج نفت از چاه قشقری سرپل، درخواست عبداله از جامعه جهانی، ناتوانی طالبان در تامین امنیت شهروندان

در یوتیوب ببینید

تگ