قوس 14, 1401 18:16 Asia/kabul

در حال حاضر تحقیقات بسیاری سعی در رمز گشایی از دستگاه گوارش و تاثیر آن بر خلق و خو و سلامت کلی بدنمان دارند. برای مثال در یک تحقیق که سال 2012 انجام شد، هلن هنی محقق دانشگاه ایالتی پن متوجه شد ترکیب کالری، چربی و سدیم می تواند باعث افت خلق و خو دو روز پس از استفاده شود و یک پیتزای پپرونی به جز ترکیبی از کالری، چربی های اشباع و سدیم چیست؟

1401/09/14

https://www.youtube.com/@AfSaharTv

 

تگ