قوس 04, 1401 11:22 Asia/kabul

در این بخش به معرفی کتاب تلک گرگ پرداخته شده که مجموعه ای از داستانهای کوتاه نوشته عبدالواحد رفیعی است. زندگی نامه نویسنده و موضوعات داستانها از مباحث مهم گفتگو با حسن نوروزی نویسنده وشاعر و کارشناس بخش معرفی کتاب است.

تگ