قوس 04, 1401 11:20 Asia/kabul

در بخش هنری برنامه یک پیاله چای سبز 3 قوس بانو عالمی تکنیک پرداز را اموزش میدهند. در این تکنیک به نقاشی حجم داده میشود

تگ