قوس 04, 1401 10:26 Asia/kabul

برخی کشورها خاک شان را از کشورهای دیگر وارد میکنند مثل جاپان که مجموعه ای از جزیره است. اما ناسا در اخرین و پیچیده ترین ماموریت خود قرار است از مریخ خاک و سنگ و مواد آلی به زمین بیاورد!

تگ