قوس 04, 1401 10:18 Asia/kabul

دانشمندان سنگاپوری با استفاده از مواد دورریختنی کاغذی ساختند که به باطری تبدیل میشود این باطری برای محیط زیست هم مضر نیست و تجزیه پذیر است

تگ