قوس 04, 1401 10:11 Asia/kabul

این نمایشگاه با هدف رونق اقتصادی برگزار شده و حکومت طالبان ضمن اعلام حمایت تاکید کرد امیدوار است که چنین نمایشگاههایی بزودی در کشورهای عربی برگزار شود. این نمایشگاه تا 3روز ادامه دارد

تگ