قوس 04, 1401 10:06 Asia/kabul

اقوام مختلف ایران در نمایشگاه انار سرخ گرد هم جمع شده و صنایع دستی شان را به نمایش میگذارند امسال این امکان فراهم شده تا هموطنان افغانستانی هم در این نمایشگاه شرکت کنند. این نمایشگاه روز جمعه افتتاح شده و تا 2 روز ادامه دارد. هدف این نمایشگاه اتحاد و نزدیکی فرهنگهاست.

تگ