قوس 04, 1401 10:00 Asia/kabul

حاشیه های جام جهانی 2022قطر در روزهایی که گذشت: از آسیب دیدگی بازیکنان تا حضور داوران زن و هواداران قدرشناس و با فرهنگ!

تگ