جدی 14, 1400 13:38 Asia/kabul

چراغ سرخ سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با موضوع تاثیر شهید سلیمانی بر جنبش های مقاومت منطقه با حضور داکتر مجید قنادباشی و ارتباط اسکایپ با داکتر هاشم عصمت الهی

تگ